Co je respirace?

Respirace neboli dýchání, je proces, kdy vzduch proudí do a z plic a dochází k přenosu kyslíku mezi plícemi a krví. Během nádechu dochází ke kontrakci (stažení) bránice, stlačení a zvětšení objemu hrudní dutiny. Současně probíhá i kontrakce mezižeberního svalstva, žebra se roztahují do stran a nahoru, rozšiřují hrudník a vtahují vzduch do plic. Během výdechu se nádechové svaly (mezižeberní svalstvo a bránice) uvolní a pružnost plic a hrudníku automaticky vytlačí vzduch z plic ven.

Co má vliv na naše dýchání?

Rychlost a hloubka dýchání je ovlivněna mnoha faktory, například úrovní oxidu uhličitého, kyslíku nebo metabolickými prvky v krvi, a také vědomě vyvolanými jevy. Během cvičení dochází ke zvyšování množství oxidu uhličitého v krvi a snižování množství kyslíku, které je způsobeno zvýšenou činností našeho metabolismu. To má za následek zvýšenou respiraci – dojde ke zvýšení průtoku vzduchu v plicích z 10 l/min až na 220 l/min. K takovému nárůstu může dojít i při nízké intenzitě zátěže, a to u osob s dýchacími problémy (různé formy dýchacích onemocnění).

Co je dýchavičnost?

Tím, že dýchací svalstvo pracuje usilovněji, aby dech byl rychlý a hluboký a uspokojil zvýšené nároky metabolismu, začne se svalstvo unavovat. V reakci na únavu dýchacího svalstva vyvolá náš mozek pocit nepokoje (i mírné bolesti), který by nás měl donutit si odpočinout a umožnit dýchacím svalům zotavení dříve než se unaví do té míry, že už nebudou schopny dále pracovat. Tento dojem vyslaný mozkem je nazván „dýchavičnost“ a je jedním z hlavních faktorů, které vedou k vyčerpání a omezují náš výkon.

Jaké jsou další důsledky únavy dýchacího svalstva?

Jako reakci na únavu dýchacího svalstva převádí naše tělo krev od ostatních zatížených svalů ke svalům dýchacím (metaboreflex). Tím sice pomáhá výkonu dýchacích svalů, ale omezuje činnost ostatních svalů tím, že jsou nedostatečně prokrvené a tak dochází k omezení jejich výkonnosti.

V čem spočívá trénink dýchacího svalstva?

Jako každý jiný sval, i dýchací svalstvo můžete tréninkem posílit a učinit tak odolnější vůči únavě. Odolnost vůči únavě se projeví nižší dýchavičností a zvýšením celkové tréninkové kapacity. Trénink dýchacího svalstva s POWERbreathe je založen na principu rezistenčního tréninku. Odpor při nádechu nutí nádechové svalstvo pracovat usilovněji na tom, aby se do plic dostal vzduch. POWERbreathe je tak pro nádechové svalstvo stejnou pomůckou jakou je činka pro svaly paže.

Dechové cvičení je doprovázeno nadměrnou tvorbu slin – je možné s tím něco dělat?

Pokud během dechového cvičení produkujete nadměrné množství slin, zkuste trénink přerušit a umožnit slinám se vstřebat v ústech. Další možností pro zabránění nadměrné tvorby slin je vyjmutí POWERbreathe z úst během výdechu. Vyjmutí přístroje z úst při výdechu nemá žádný vliv na tréninkový efekt během nádechu.

Lze POWERbreathe srovnávat s maskami, které se v současné době objevují u některých sportovců? Nečetl jsem totiž příliš dobré recenze na tento způsob zatěžování dýchacího systému a nevím, do jaké míry je POWERbreathe odlišný.

Princip POWERbreathe je poněkud odlišný - je to odporový (threshold) typ tréninku: odpor při nádechu je dán kalibrovanou pružinou a nastavenou zátěží (která je buď statická jako u mechanických přístrojů nebo dynamická jako u elektronických modelů, v každém případě je zátěž nezávislá na rychlosti nádechu). Maska představuje již překonaný průtokový (flow-resistive) typ dechového tréninku: není tam regulovatelný odpor při nádechu, lze pouze regulovat průtok vzduchu skrze různé otvory/filtry (a skutečný odpor tak záleží na průtoku - rychlosti, jakou dýcháte). Na posílení dýchacích svalů to sice také funguje, ale odporový typ je mnohem efektivnější a za posledních cca 15 let jsou účinky doloženy stovkami vědeckých studií. Masky také nemají nic společného s výškovým tréninkem, jak někteří výrobci v minulosti tvrdili. Viz např: http://obstacleracingmedia.com/ocr-news/resistance-training-mask/.

Máte dotaz? Napište nám na info@respiration.cz.